مشاوره و پشتیبانی

معرفی فواد عسکرپور

سوابق تحصیلی:
دانشجوی روزانه رشته دندانپزشکی

سوابق تدریس:
تدریس خصوصی در شهر

روش های تدریس:
ارائه راه حل های تستی و روش های جواب سریع برای تست های کنکور سراسری بدون خواندن تمام سوال و جواب

افتخارات:
درصد ۹۵ عربی کنکور سراسری
آموزش صفرتاصد عربی کنکور و دبیرستان کاملا مفهومی و با زبان ساده و روان


آموزش صفرتاصد عربی کنکور و دبیرستان کاملا مفهومی و با زبان ساده و روان
توسط دانشجوی دندانپزشکی با درصد ۹۵ عربی کنکور سراسری
آموزش روش صحیح مطالعه عربی و ارائه مشاوره و معرفی کتاب با سطح مناسب
آموزش نحوه تست زنی برای درصد بهتر کنکور و نحوه مطالعه ویژه بچه های شب امتحانی
لو دادن نکات تستی و راه های میانبر تست های کنکور
تحلیل سوالات آزمون های آزمایشی (قلم چی و گزینه دو و...) و کنکور

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه