مشاوره و پشتیبانی

معرفی گلنوش خدادادی


کلاس های آموزشی گلنوش خدادادی

کلاس شیمی کنکور و دوره دوم متوسطه

  •    15 ساعت
  •    آنلاین و خصوصی
  •    15 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه آنلاین و خصوصی: 200,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه