مشاوره و پشتیبانی

معرفی غفارمحمدی اوچمشی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی اب از دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علوم و تحقیقات
دانشجوی دکترا مهندسی زلزله دانشگاه علوم و تحقیقات

سوابق تدریس:
شش سال تدریس در دانشگاههای ازاد و پیام نور
بالای ده سال تدریس در اموزشگاههای ازاد
بالای ده سال تدریس خصوصی
مشاور باتجربه کنکور
تربیت رتبه های برتر کنکور

روش های تدریس:
تدریس با روشهای آسان و به روز و متناسب با توان علمی هر دانش اموز

افتخارات:
رتبه بیست ارشد
رتبه 3 دکترا
دارای توصیه نامه علمی از اساتید مطرح کشور
دارای مقالات علمی پژوهشی


کارشناسی مهندسی اب از دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علوم و تحقیقات
دانشجوی دکترا مهندسی زلزله دانشگاه علوم و تحقیقات
شش سال سابقه تدریس در دانشگاه ازاد و پیام نور
بالای ده سال سابقه تدریس در آموزشگاههای ازاد
بالای ده سال سابقه تدرسی خصوصی و تربیت شاگردان ممتاز
مشاور باتجربه تحصیلی و کنکور
تربیت رتبه های برتر کنکور
رتبه 3 دکترا و دارای توصیه نامه علمی از اساتید مطرح کشور
موضع تدریس:ریاضی از دبستان تا دانشگاه تمام مقاطع
فبزیک دبیرستان
مشاوره تخصصی کنکور

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه