مشاوره و پشتیبانی
هادی محمودی

مدرس آقای هادی محمودی

قزوین , تاکستان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 2,000,000 ریال
روش تدریس : آنلاین و حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
سوال از مدرس

معرفی هادی محمودی

سوابق تحصیلی:
فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی

سوابق تدریس:
15 سال دبیر


مدیر مدرسه روستایی - ابتدایی و راهنمایی - ..........................................................................................................................................

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get bazar
get google