مشاوره و پشتیبانی
هادی موسوی

مدرس آقای هادی موسوی

3.50
البرز , کرج
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 400,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی هادی موسوی


تدريس خصوصي زبان تركي استانبولي

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه