مشاوره و پشتیبانی
حافظ سنجابی

مدرس آقای حافظ سنجابی

3.50
مازندران , ساری
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

500,000 ریال

ریاضی

معرفی حافظ سنجابی


دکتری ریاضی از دانشگاه گیلان

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه