مشاوره و پشتیبانی

معرفی حامد هاتفی


سوابق تحصیلی:
مهندس برق قدرت دانشگاه صدرا المتاهلین تهران

سوابق کاری:
کمک مشاور پیش مدارس آفرینش، باقر العلوم و شهید بهشتی
پشتیبان قلمچی و مدرسه شهدای بدر
مشاور دهم دبیرستان شهدای بدر
دبیر ریاضی و مشاور آموزشگاه بلوط
دبیر ریاضی و هندسه دهم و یازدهم
دبیر ریاضی و هندسه پایه


ریاضی: هفتم ،هشتم ونهم ودهم ویازدهم نمونه دولتی و تیزهوشان تجربی و انسانی پایه وکنکور
هندسه :دهم ویازدهم و کنکور - جبر


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه