مشاوره و پشتیبانی
حمید مزیدآبادی فراهانی

مدرس آقای حمید مزیدآبادی فراهانی

3.50
تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 700,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی حمید مزیدآبادی فراهانی


دانشجوی سال اخر کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت رشته مهندسی عمران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه