مشاوره و پشتیبانی

معرفی حمزه آبار

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی

سوابق تدریس:
11سال

روش های تدریس:
آموزش تخصصی ریاضی ومشاوره تحصیلی

افتخارات:
تالیف چند کتاب ومقاله در همایش ها


دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی
اموزگار پایه ششم دبستان شاهد تدریس دروس تخصصی ریاضی وفارسی پنجم وششم
مشاوره تحصیلی وشغلی در تمامی مقاطع تحصیلی
تدریس وبرطرف کردن نقاط ضعف

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه