مشاوره و پشتیبانی
حسن شویکلومرادی

مدرس آقای حسن شویکلومرادی

3.50
تهران , آزادی
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 750,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

750,000 ریال

عربی متوسطه

750,000 ریال

عربی کنکور

معرفی حسن شویکلومرادی


رتبه 5 منطقه 3 کنکور 93 کسب درصد 94 در درس عربی 91 در درس ادبیات اختصاصی کارشناسی حقوق شهید بهشتی با 3 سال سابقه تدریس دروس عربی.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه