مشاوره و پشتیبانی

معرفی حجت حیدری


سابقه 5 سال تدریس در موسسات و آموزشگاه های زبان
تدریس در جهاد دانشگاهی
تجربه تدریس خصوصی و نیمه خصوصی
دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه