مشاوره و پشتیبانی
حسین بهرامی

مدرس آقای حسین بهرامی

3.50
اصفهان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 2,000,000 ریال
روش تدریس : حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
میانگین زمان پاسخ به درخواست: 9 دقیقه
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی حسین بهرامی

سوابق تحصیلی:
فوق لیسانس آمار کاربردی


سوابق تدریس:
3 سال


تدریس یادگیری ماشین و پیاده سازی آن در نرم افزار R - آموزش خوشه بندی و طبقه بندی به روش های مختلف - آموزش روش های باز نمونه گیری- آموزش روش های تشخیص بهترین پیش بینی ها - ارزیابی مدل

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get bazar
get google