آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای حسین قاسمی

فارس , شیراز
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 450,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی حسین قاسمی

کلاس های آموزشی حسین قاسمی

کلاس آموزشی تدریس خصوصی فیزیک دهم

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 450,000 ریال

کلاس آموزشی تدریس خصوصی ریاضی دهم دبیرستان

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 450,000 ریال