مشاوره و پشتیبانی

معرفی حسین قاسمی


کلاس های آموزشی حسین قاسمی

آموزش تدریس خصوصی فیزیک دهم

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 450,000 ریال

آموزش تدریس خصوصی ریاضی دهم دبیرستان

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 450,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه