آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

حسین مشهدی

مدرس آقای حسین مشهدی

تهران , شهرک غرب
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 250,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی حسین مشهدی

3 سال سابقه آموزش کتیا در شرکتهای خودرو سازی