مشاوره و پشتیبانی
حسین طاهری

مدرس آقای حسین طاهری

3.50
زنجان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 400,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی حسین طاهری


دانشجوی ترم 11 پزشکی
مشاور برتر و پشتیبان ویژه

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه