آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

جواد غلامرضایی سرولات

مدرس آقای جواد غلامرضایی سرولات

تهران , دانشگاه تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 400,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

معرفی جواد غلامرضایی سرولات

کارشناسی ارشد عمران سازه از دانشگاه تربیت مدرس

کلاس های آموزشی جواد غلامرضایی سرولات

کلاس تدریس خصوصی مقاومت مصالح دانشگاه

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال