مشاوره و پشتیبانی

معرفی كارن لهاک


مشاور و مدرس در حوزه مدیریت ، تبلیغات و بازاریابی

کلاس های آموزشی كارن لهاک

بازاریابی با رویکرد چرخه عمر محصول

 •    20 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   مقدماتی
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 1,440,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

سفر به تعالي

 •    100 ساعت
 •    حضوری و گروهی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    5 جلسه
 •   متوسط
 •   هر جلسه حضوری و گروهی: 400,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه