مشاوره و پشتیبانی

معرفی کاظم مالکی پور

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشجو دکترا مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق تدریس:
تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مدرس و کمک مدرس
تدریس خصوصی دروس دبیرستان مثل ریاضی و فیزیک و ...

افتخارات:
رتبه 1700 کنکور سراسری منطقه 1
جز 10 نفر برتر دوره کارشناسی مکانیک


رتبه 1700 منطقه 1 در کنکور سراسری، جز 10 نفر برتر دوره کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به رتبه خوب کارشناسی، دانشجوی دوره دکترا مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، تدریس در دانشگاه صنعتی، کمک مدرس دروس مقاومت مصالح و استاتیک، تدریس خصوصی دروس دوره دبیرستان مثل ریاضی، فیزیک و ...

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه