مشاوره و پشتیبانی

معرفی كاظم محمدزاده

سوابق تحصیلی:
فارغ التحصيل كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه تبريز
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايران

سوابق تدریس:
٤ سال تدريس خصوصي شيمي

افتخارات:
دانشجوي برتر دانشگاه علم و صنعت ايران


فارغ التحصيل كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه تبريز
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايران
شاگرد اول دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشجوي برتر دانشگاه علم و صنعت ايران
داراي مقاله ي ISI در حوزه ي مهندسي شيمي و فناوري نانو

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه