مشاوره و پشتیبانی
محبوبه الهیارزاده

مدرس خانم محبوبه الهیارزاده

مدرس خانم محبوبه الهیارزاده
250000 IRR
5 3
3.51
3.51 1
اصفهان , کاشان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 250,000 ریال 250000 IRR
میانگین زمان پاسخ به درخواست: 4 روز و 21 ساعت و 16 دقیقه
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

1,000,000 ریال

شیمی متوسطه دوم

معرفی محبوبه الهیارزاده


کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن