مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمود ملکی

سوابق تحصیلی:
فوق لیسانس مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس
لیسانس ریاضی از دانشگاه تهران
لیسانس مهندسی الکترونیک از دانشگاه تهران مرکز

سوابق تدریس:
2 سال تدریس در انجمن ریاضی دانان جوان
3 سال تدریس در مدرسه شهید عراقی
14 سال تدریس خصوصی


لیسانس ریاضی از دانشگاه تهران
فوق لیسانس مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس
18 سال سابقه تدریس
مدرس انجمن ریاضیدانان جوان به مدت دو سال
مدرس ریاضی کنکور در مدرسه شهید عراقی به مدت 3 سال
تالیف کتاب جبر خطی برای انتشارات قلم چی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه