مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمود عسگری


با سلام
دانشجوی دکتر ی هوا فضا سال آخر
کارشناسی ارشد هوافضا
کارشناسی مکانیک سیالات

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه