مشاوره و پشتیبانی

معرفی مهسا دفاعی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی و‌کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری زبان ‌‌ادبیات انگلیسی

سوابق تدریس:
۱۰ سال تدریس خصوصی در ایران و آمریکا
۵ سال تدریس در آموزشگاه
تدریس موسیقی به زبان انگلیسی


۱۰ سال تدریس خصوصی در ایران و آمریکا
۵ سال تدریس در آموزشگاه
تدریس موسیقی به زبان انگلیسی
کارشناسی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه