آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

مجید غضنفرپور

مدرس آقای مجید غضنفرپور

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 300,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی مجید غضنفرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد تهران-دارای بیش ده مقاله علمی- انجام پروژه های تخصصی و حرفه‌ای

کلاس های آموزشی مجید غضنفرپور

کلاس آموزشی فیزیک سوم متوسطه

 •    30 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   مقدماتی تا پیشرفته
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 350,000 ریال

کلاس آموزشی فیزیک دوم دوره متوسطه رشته ریاضی فیزیک

 •    35 ساعت
 •    حضوری و خصوصی
 •    20 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 325,000 ریال

کلاس آموزشی طراحی الگوریتم دوره کارشناسی رشته کامپیوتر

 •    15 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    10 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 600,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کلاس آموزشی هوش مصنوعی

 •    20 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    15 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 400,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده

کلاس آموزشی ریاضی دوره متوسطه در همه سطوح

 •    45 ساعت
 •    حضوری و عمومی
 •   ثبت نام به پایان رسیده
 •    30 جلسه
 •   بدون سطح
 •   هر جلسه حضوری و عمومی: 266,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده