آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

منصور عربگل

مدرس آقای منصور عربگل

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 1,000,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی منصور عربگل

کلاس های آموزشی منصور عربگل

کلاس آموزشی تقویت حافظه و تمرکز حواس

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   مقدماتی تا پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 1,000,000 ریال