مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس خانم مریم رادمنش

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 400,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی مریم رادمنش


مدرس تکنیک های اکرلیک و سیلک روی پارچه ، آبرنگ و ویترای

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه