مشاوره و پشتیبانی
مهدی آزاد

مدرس آقای مهدی آزاد

البرز , کرج
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 2,000,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی مهدی آزاد


دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه