مشاوره و پشتیبانی
مهدی آزاد

مدرس آقای مهدی آزاد

3.00
البرز , کرج
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 2,000,000 ریال
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

2,000,000 ریال

ریاضی

معرفی مهدی آزاد


دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن