مشاوره و پشتیبانی

معرفی مهدی ملاجعفر

سوابق تحصیلی:
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی


سوابق تدریس:
۱۸ سال سابقه تدریس در موسسات مختلف
موسسه زبانسرای تهران
موسسه ایران استرالیا
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۳ تهران
سوپر وایزر سابق موسسه آموزشی زبانسرای تهران

افتخارات:
تربیت صدها استاد زبان انگلیسی


کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی از سال 79
تدریس در موسسه زبانسرای تهران
موسسه ایران استرالیا
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13 تهران
سوپر وایزر و مدیر آموزش موسسه زبانسرای تهران
مدرس دوره های تربیت مدرس
طراح سیستم آموزشی و دوره های موسسه زبانسرا
مولف کتاب انگلیسی در زندگی واقعی انتشارات زبانسرا
مولف فلش کارتهای 504 واژه ضروری - 504 اصطلاح ضروری و 504 فعل عبارتی
مدرس تخصصی دوره های TTC - IELTS - TOEFL - CAE

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه