مشاوره و پشتیبانی

معرفی مهدی صفری


تدریس تخصصی خصوصی زیست شناسی
پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم
به صورت تشریحی و تستی

کارشناسی دبیری زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان تهران

کارمند رسمی آموزش و پرورش و سابقه ۳ سال تدریس در مدارس دولتی و غیر انتفاعی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه