آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

محمد احمد زاده

مدرس آقای محمد احمد زاده

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 3,000,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی محمد احمد زاده

محمد احمدزاده قاسم آبادی
دکتری مدیریت دانشگاه تهران
PhD, PMP, ACP
اولین ایرانی دارای مدرک مدیریت پروژه چابکPMI-ACP
مشاور سیستم های مدیریت پروژه منطبق بر PMBOK®-2012 متدولوژی چابک Agile

کلاس های آموزشی محمد احمد زاده

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMP و ACP

  •    2 ساعت
  •    حضوری و عمومی
  •   ثبت نام به پایان رسیده
  •    1 جلسه
  •   مقدماتی تا پیشرفته
  •   هر جلسه حضوری و عمومی: 5,000,000 ریال
ثبت نام به پایان رسیده