مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمدعلی اردکانی

سوابق تحصیلی:
لیسانس علوم کامپیوتر

سوابق تدریس:
سابقه تدریس ۳سال بصورت خصوصی

افتخارات:
برگزیده شدن در جشنواره ایده های برتر دانشگاه علم و صنعت


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه