مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمدعلی طاهرخانی


تحصیلات:
1- کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در بازه 1383-1387
2- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 1387-1389
3- دانشجوی دکتری تخصصی ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) در دانشگاه مازندران

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی شامل:

ریاضیات مهندسی
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
معادلات دیفرانسیل
محاسبات عددی
آنالیز عددی
توپولوژی عمومی
توابع مختلط
جبر خطی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه