آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

محمدابراهیم مومن زاده

مدرس آقای محمدابراهیم مومن زاده

خراسان رضوی , مشهد
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 500,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی محمدابراهیم مومن زاده

فوق لیسانس مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی از دانشگاه فردوسی مشهد، جزو استعدادهای درخشان در دوره لیسانس