مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس آقای محمدحسین شکیبا

تهران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی محمدحسین شکیبا


دانش آموخته ی کانون زبان ایران به مدت 8 سال دارای مدرک پایان سطح Advanced

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه