مشاوره و پشتیبانی
محمد جواد فاضلی

مدرس آقای محمد جواد فاضلی

مدرس آقای محمد جواد فاضلی
1200000 IRR
5 3
3.50
3.50 1
فارس , شیراز
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,200,000 ریال 1200000 IRR
روش تدریس : آنلاین
تدریس برای : آقایان و خانم ها
میانگین زمان پاسخ به درخواست: 4 دقیقه
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

1,200,000 ریال

شیمی

1,200,000 ریال

سلفژ

1,500,000 ریال

اکسل Excel

1,200,000 ریال

شیمی متوسطه دوم

1,200,000 ریال

آواز و خوانندگی

1,200,000 ریال

آواز پاپ

1,000,000 ریال

زبان انگلیسی

معرفی محمد جواد فاضلی

سوابق تحصیلی:
دانشگاه شیراز
1389 - 1394
کارشناسی مهندسی شیمی
--------
دانشگاه واحد جنوب تهران
1394 - 1398
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سوابق تدریس:
مجتمع آموزشی بین الملل و دو زبانه مهرتابان
مهر 1397– -خرداد 1399
آموزش درس شیمی در تمام پایه ها به زبان انگلیسی و فارسی
آموزش درس انگلیسی

روش های تدریس:
آنلاین


متولد 1370
*دانشگاه شیراز
1389 - 1394
کارشناسی مهندسی شیمی*
----------------------------
*دانشگاه واحد جنوب تهران
1394 - 1398
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی*
----------------------------
سابقه :
مجتمع آموزشی بین الملل و دو زبانه مهرتابان
مهر 1397– -خرداد 1399
آموزش درس شیمی در تمام پایه ها به زبان انگلیسی و فارسی
آموزش درس انگلیسی
----------------------------
شرکت طراحی مهندسی پیدک
تیر ماه 1393 -مهرماه 1394
همکاری با سرپرست های مختلف بخش مهدسی شیمی و آموزش بخش های متفاوت طراحی
سایت های نفتی
----------------------------

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن