مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمد معین مجیدی آذر

سوابق تحصیلی:
دیپلم ریاضی
لیسانس عمران از دانشگاه تبریز
دانشجوی ارشد MBA دانگاه علوم تحقیقات

سوابق تدریس:
از سال 87 تدریس خصوصی ریاضیات
از سال 96 تدریس در آموزش و پرورش


لیسانس عمران از دانشگاه تبریز و دانشجوی ارشد MBA
معلم رسمی آموزش و پرورش

کلاس های آموزشی محمد معین مجیدی آذر

کلاس ریاضیات کنکور

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

آموزش ریاضیات کنکور تجربی

  •    50 ساعت
  •    حضوری و نیمه خصوصی
  •    25 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و نیمه خصوصی: 200,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه