معرفی محمد معین مجیدی آذر

لیسانس عمران از دانشگاه تبریز و دانشجوی ارشد MBA
معلم رسمی آموزش و پرورش

کلاس های آموزشی محمد معین مجیدی آذر

کلاس ریاضیات کنکور

  •    15 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 600,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.