مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمدرضا صدیقی

سوابق تحصیلی:
فارغ التحصیل دبیرستان علامه حلی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق تدریس:
سابقه ی یکسال تدریس در تهران

افتخارات:
برگزیده مرحله ی اول المپیاد
رتبه ۲۰ منطقه ی ۳ کنکور تجربی سال ۱۳۹۷


دانشجوی سال دوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه ی ۲۰ کنکور سراسری سال ۱۳۹۷
سابقه ی تدریس خصوصی در آموزشگاه به مدت ۲ سال
مشاوره ی تحصیلی و انگیزشی برای دانش آموزان پایه و کنکوری

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه