مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمد صفوی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه تهران

سوابق تدریس:
13 سال استخدام رسمی در آموزش و پرورش
مدرس دانشگاه از سال 89

روش های تدریس:
آموزش حضوری
و آنلاین
و..


اینجانب سید محمد نواب صفوی متولد سال 1358 دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران- نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران، کرشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تربیت مدرس می باشم. از سال 1385 در استخدام آموزش و پرورش بوده و از سال 1389 نیز به تدریس دروس مختلف اقتصاد در دانشگاهای مختلف مشغول می باشم.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه