مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمد سلیمانی

سوابق تحصیلی:
فارغ التحصیل کارشناسی رشته برق مخابرات از دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی رشته برق مخابرات دانشگاه تهران

سوابق تدریس:
2 سال تدریس در دبیرستان
2 سال کمک آموزشی دانشگاه

افتخارات:
کسب رتبه 30 کنکور ارشد برق


2 سال تدریس در دبیرستان
2 سال کمک آموزشی استاد در دانشگاه شهید بهشتی
فارغ التحصیل رشته برق- مخابرات دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی ارشد رشته برق-مخابرات دانشگاه تهران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه