مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمد سلطانی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی ریاضیات محض و دبیری ریاضی

سوابق تدریس:
تدریس در کلاس های آموزشی دانشگاه


این جانب محمد قادری سلطانی دانشجوی رشته ی ریاضی محض ، شما را در یادگیری آسان درس ریاضی یاری خواهد داد و به شما آموزش میدهم که با ریاضی آشتی کنید و از آن لذت ببرید .

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه