مشاوره و پشتیبانی
محمد علی محمد صادقی پور

مدرس آقای محمد علی محمد صادقی پور

تهران , همه مناطق
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی محمد علی محمد صادقی پور


دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران
رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد
رتبه پنج کنکور دکترا
سابقه 6 سال تدریس و ترجمه

سوابق تحصیلاتی :
• کارشناسی : زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، 1386 تا 90
• کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی 1390 تا 92
• موضوع پايان نامه ارشد : بررسی موضوع دگرگونی روايی در رمان " دگرگونی " اثر میشل بوتور
• دکتری : زبان و ادبیات فرانسه گرايش ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، شروع از سال 1392 - موضوع رساله دکتری : نگرشی تطبیقی بر رمان پلیسی فرانسوی و فارسی، ژرژ سیمنون و کاوه میرعباسی

افتخارات:
• رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد زبان فرانسه گرايش ادبی، سال 90
• رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد زبان فرانسه در کل گرايش ها سال 90
• رتبه 5 کنکور دکترای زبان و ادبیات فرانسه گرايش ادبیات، سال 92
• گواهی TCF با سطح قبولی C 1


سوابق اجرايی :
• عضو انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به مدت يک سال، سال 88
• همکاری با موسسۀ گشت شهر به عنوان مدير بخش فرانسه به مدت دو سال 90-1389
• مترجم غیررسمی زبان فرانسه و همکاری با سايت های مختلف ترجمه از سال 1390
• همکاری در برگزاری همايش "روسو در دنیای امروز" به تاريخ 19 و 20 مهر ماه 1391 در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
• مدرس خصوصی گروه بین المللی مدرسین از سال 1394
• مدرس خصوصی زبان فرانسه از سال 1392
• همکاری و تدريس در مجتمع فنی تهران - تابستان 1394
• مترجم همراه به مدت شش ماه در شرکت شوگا (شیشه و گاز) - بهار و تابستان 1395

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه