مشاوره و پشتیبانی

معرفی محسن پیمانی


دبیر زبان انگلیسی در دبیرستان ها و پیش دانشگاهی
مدرس زبان در آموزشگاه زبان به مدت ۲۲ سال
مدرس دروس زبان انگلیسی و زبان شناسی در دانشگاه
دانشجوی دکترای زبان شناسی در دانشگاه اصفهان

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه