مشاوره و پشتیبانی
مجتبی جهانیان

مدرس آقای مجتبی جهانیان

مدرس آقای مجتبی جهانیان
500000 IRR
5 3
3.50
3.50 1
همدان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال 500000 IRR
روش تدریس : آنلاین
تدریس برای : آقایان و خانم ها
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

500,000 ریال

ریاضی ابتدایی

معرفی مجتبی جهانیان

سوابق تحصیلی:
مهندس فناوری اطلاعات
مهندس شهرسازی

سوابق تدریس:
1 سال سابقه استاد یاری در دانشکاه همدان
3 سال سابقه تدریس خصوصی در دانشگاه
1 سال سابقه تدریس ابتدایی با بازده فوق العاده
4 سال سابقه تدریس خصوصی
3 سال تدریس در بهزیستی بصورت انسان دوستانه


1 سال سابقه استاد یاری در دانشگاه آزاد همدان
3 سال تدریس مستقیم در دانشگاه به صورت خصوصی
1 سال سابقه تدریس ابتدایی
4 سال سابقه تدریس خصوصی
2 سال سابقه تدریس در بهزیستی به صورت انسان دوستانه

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن