مشاوره و پشتیبانی
مجتبی جهانیان

مدرس آقای مجتبی جهانیان

3.50
همدان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 500,000 ریال
روش تدریس : آنلاین
تدریس برای : آقایان و خانم ها
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

500,000 ریال

ریاضی ابتدایی

معرفی مجتبی جهانیان

سوابق تحصیلی:
مهندس فناوری اطلاعات
مهندس شهرسازی

سوابق تدریس:
1 سال سابقه استاد یاری در دانشکاه همدان
3 سال سابقه تدریس خصوصی در دانشگاه
1 سال سابقه تدریس ابتدایی با بازده فوق العاده
4 سال سابقه تدریس خصوصی
3 سال تدریس در بهزیستی بصورت انسان دوستانه


1 سال سابقه استاد یاری در دانشگاه آزاد همدان
3 سال تدریس مستقیم در دانشگاه به صورت خصوصی
1 سال سابقه تدریس ابتدایی
4 سال سابقه تدریس خصوصی
2 سال سابقه تدریس در بهزیستی به صورت انسان دوستانه

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get bazar
get google