مشاوره و پشتیبانی
مرتضی منصوری فرد

مدرس آقای مرتضی منصوری فرد

مدرس آقای مرتضی منصوری فرد
3000000 IRR
5 3
4.00
4.00 1
تهران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 3,000,000 ریال 3000000 IRR
روش تدریس : آنلاین
تدریس برای : آقایان و خانم ها
میانگین زمان پاسخ به درخواست: 3 دقیقه
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

3,000,000 ریال

مکالمه عربی

3,000,000 ریال

زبان عربی

معرفی مرتضی منصوری فرد

سوابق تحصیلی:
کارشناسی

سوابق تدریس:
مدرس رسمی مکالمه زبان عربی کانون زبان ایران، 5 سال سابقه تدریس رسمی عمومی و خصوصی. مدرک رسمی TTC تربیت استادی


مدرس رسمی مکالمه زبان عربی کانون زبان ایران، 5 سال سابقه تدریس رسمی عمومی و خصوصی، تدریس مجازی(آنلاین) با همه امکانات آموزشی تدریس، دیداری و شنیداری، همه مهارت های چهارگانه(گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن)، بهتر و موثرتر از تدریس حضوری. مکالمه عربی فصیح، مناسب برای همه عرب زبانان جهان و همه کشورهای عربی. 200 هزار تومان تهران و 150 هزار تومان غیر تهران برای هر ساعت. در تدریس گروهی، با اضافه شدن هر نفر تا مجموع چهار نفر، ۲۰ هزار تومان از مبالغ فوق کاسته می شود. در صورت عدم پاسخگویی، پیامک داده شود. شماره: ***********

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن