آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

مرتضی رحمانی

مدرس آقای مرتضی رحمانی

آذربایجان شرقی , تبریز
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 500,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی مرتضی رحمانی

دکترای ریاضی

کلاس های آموزشی مرتضی رحمانی

کلاس آموزشی ریاضی 1 دانشگاه

  •    180 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    12 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال

کلاس آموزشی ریاضی 2 دانشگاه

  •    21 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    14 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال