مشاوره و پشتیبانی

معرفی شاهپور نصرتی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد از دانشگاه چمران اهواز

سوابق تدریس:
تنها 8 سال سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف دارم.


اینجانب بیش از دو دهه سابقه تدریس در ریاضیات، فیزیک و کامپیوتر در آموزشگاههای مختلف و دانشگاههای آزاد و علمی کاربردی و پیام نور با افراد مختلف از هر گروه سنی داشته و دارای چند تالیف در ریاضی و فیزیک هستم. مبنای کار بنده بیشتر در یادگیری مفاهیم است تا تست زنی و نکات کنکوری، بلکه تست زنی را در حاشیه ی مفهوم دروس می دانم.

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه