آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

بدون تصوير

مدرس آقای مصطفی صانعی پور

تهران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 500,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی مصطفی صانعی پور

دروس ابتدایی و دوره متوسط اول و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کلاس های آموزشی مصطفی صانعی پور

کلاس تدریس خصوصی دروس ابتدایی

  •    10 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    10 جلسه
  •   بدون سطح
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 500,000 ریال