مشاوره و پشتیبانی
مصطفی گیوی

مدرس آقای مصطفی گیوی

مدرس آقای مصطفی گیوی
0 IRR
0.00
0.00 1
اصفهان , کاشان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : ریال 0 IRR
روش تدریس : آنلاین و حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
محل برگزاری کلاس حضوری : مکان دانشپذیر یا مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی مصطفی گیوی

سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشدفقه وحقوق جزاوجرم شناسی

سوابق تدریس:
سابقه تدریس ازسال ۱۳۸۴


تدریس علوم قرآنی ومعارف اسلامی ازسال ۱۳۸۴ درکانون های فرهنگی هنری وازسال ۱۳۹۴ به عنوان آموزگاردرمدارس نمونه شهرستان کاشان
مدرسه شهیدصلاحی
مدرسه شهیدجوانی
مدرسه امیرکبیر

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن