مشاوره و پشتیبانی

معرفی نجمه آجیلی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه تهران
کارشناسی ژنتیک دانشگاه شهید چمران
مسلط به زبان انگلیسی نمره تافل 105

سوابق تدریس:
تدریس سلولی مولکولی به صورت خصوصی
تدریس ژنتیک به صورت خصوصی
مکالمه زبان انگلیسی


تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان
برگزاری جلسات خصوصی برای مکالمه زبان انگلیسی

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه