مشاوره و پشتیبانی

معرفی نوید رضاویلیانی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

سوابق تدریس:
تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان

روش های تدریس:
آموزش بصورت مفهومی میباشد.


فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه