مشاوره و پشتیبانی

معرفی نوید رضاویلیانی

سوابق تحصیلی:
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

سوابق تدریس:
تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول
تدریس خصوصی ریاضی متوسطه دوم
تدریس خصوصی فیزیک متوسطه دوم

روش های تدریس:
آموزش بصورت مفهومی و عمیق می باشد.
به منظور درک بهتر مفاهیم حتی الامکان از مثال های ملموس استفاده می شود.
پس از پایان جلسه اول در صورت عدم رضایت هیچ مبلغی دریافت نمی گردد.


فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه